Konkurransedyktig mekanisk verksted med teknologiekspertise og 50 års erfaring.

Aurea Steel Oy Ab

Det finskeide selskapet Aurea Steel Oy Ab fortsetter den anerkjente virksomheten innenfor verkstedteknologi. Vår kjernekunnskap er produksjon av deler og komponenter, skjaæring av metallplater, sveising, varmebehandling, overflatebehandling, maskinering og montering av helheter.

Aurea Steel og hovedeieren, PKP Machining Ltd (PKP), danner sammen en komplett konkurransedyktig verkstedgruppe, Aurea Group, som leverer helhetsløsninger til mange forskjellige industrisektorer. Takket være vårt høye kunnskapsnivå innenfor metallbearbeiding og sveising, vår mangesidige maskinpark og nettverk kan vi tilby både større og mindre nøkkelferdige helheter og enkeltstående tjenester etter kundens ønsker.

Kundene våre er representert innenfor mange ulike sektorer, som marine, offshore, energi, gruve, papir og cellulose, transport og forsvaret. Mange av kundene våre er aktive i Norden og i større utstrekning på det internasjonale markedet.

Vi møter dagens industrielle utfordringer gjennom å stadig utvikle vår virksomhet tilpasset kundens leveransekjede.

Våra kunder representerar följande branscher

Maritim industri

Offshore

Energi

Skogsindustrien, cellulose- og papirindustrien

Gruveindustrien

Transport og forsvarsindustrien