Toimialat

Asiakkaamme edustavat seuraavia toimialoja

Meriteollisuus

Offshore

Energiateollisuus

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuus

Kaivosteollisuus

Kuljetus- ja puolustusteollisuus